Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:165 (2011-2012)
Innlevert: 31.10.2011
Sendt: 31.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil justisministeren ta initiativ til å bevilge penger, i størrelsesorden 5 mill., til helt nødvendige IKT løsninger slik at det nye senteret for rettsgenetikk i Tromsø kan komme i drift, og slik Stortinget har forutsatt?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt opprettelse av et rettsgenetisk senter nr. 2 (etter RMI) ved Universitetet i Tromsø og at landets første utdanningstilbud innenfor rettsgenetikk skal legges i tilknytning til dette senteret.
Lab med utstyr og personell til en minimumsdrift er nå på plass. Laboratorium er bygd om for å tilpasses drift til et Rettsgenetisk senter og virksomheten er flyttet inn i eget lokale.
Det som helt mangler er IKT løsninger. Det er ikke bevilget penger til en tilsvarende IKT løsning som RMI har med elektronisk samhandling mellom politiet, Kripos og Universitetet i Tromsø. Politiet skal kunne rekvirere elektronisk det de ønsker og svar skal komme tilbake elektronisk. Det ble foreslått en ikke-elektronisk saksbehandling fra Tromsø for i det hele tatt å komme i gang, men dette har Politiet sagt klart nei til. Her står saken i dag, og kostnadsoverslag for IKT-Iøsningen er 5 millioner.
Utdanning med mastergradsprogram inne rettsgenetikk er kommet i gang og første student med mastergrad i rettsgenetikk blir uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i juni 2012. Universitetet i Tromsø har investert mye i å få denne utdanningen i gang.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er i perioden 2009 til 2011 bevilget midler til forberedelse av et nytt DNA-analysemiljø ved Universitetet i Tromsø (UiT). I 2011 ble det bevilget 2,95 millioner kroner, som foreslås videreført i 2012. Fremtidig bevilgningsbehov vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens årlige arbeid med forslag til statsbudsjett.