Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:175 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 01.11.2011
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 14.11.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Bilkjøring i alkoholrus er et stort problem i de fleste land.
Mener statsråden det er en fornuftig prioritering av Statoil å selge øl, vin og brennevin på bensinstasjoner i utlandet?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen har høye forventninger til hvordan norske selskaper, uavhengig av eierskapsstruktur, arbeider med sitt samfunnsansvar. I St. meld. nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi klargjør regjeringen sine forventninger på dette området. Som det fremkommer i meldingen, legger regjeringen til grunn at norsk næringsliv skal være blant de fremste til å utvise samfunnsansvar basert på et godt verdigrunnlag, bevissthet og refleksjon. Videre forventes det at alle norske selskaper viser åpenhet om økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser av sin virksomhet.

Generelt er det selskapenes ledelse og styret som er ansvarlig for alle forretningsmessige beslutninger i selskapene. Dette gjelder også for hvilke varesortimentet m.v. som tilbys for eksempel på bensinstasjoner i utlandet. Statoils bensinstasjoner hører dessuten organisatorisk inn under Statoil Fuel & Retail ASA, et norskbasert og børsnotert selskap hvor Statoil ASA eier majoriteten av aksjene. Den norske stat er ikke aksjeeier i Statoil Fuel & Retail ASA.

Det er derfor ikke riktig av meg å kommentere Statoil Fuel & Retails prioriteringer hva gjelder selskapets varesortiment.