Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:177 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 02.11.2011
Besvart: 10.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i svar fra statsråden på spørsmål nr.102 om at en fortsatt vurderer om man skal opprette et Nav-ombud så er dette lite konkret.
Hvor lenge skal departementet og statsråden bruke av tid på et ja eller nei til et Nav-ombud?

Begrunnelse

Jeg fikk svar på spørsmål 102 der statsråden også er enig i at brukeren skal bli møtt med service og respekt samt god informasjon og tilgjengelighet. Allikevel så får man tilbakemeldinger på at slikt ikke alltid skjer. Statsråden skylder på de vanskelige oppstartårene. Samtidig sier statsråden at utviklingen er blitt bedre. Samtidig vil en omorganisere igjen for at man skal håndtere klagene. Altså man ser bort i fra et uavhengig ombud som Nav kunne ha vært. Man går inn for interne løsninger. I tillegg sier en at eventuell etablering av et særskilt ombud fortsatt er under vurdering. Man klarer altså ikke helt å bestemme seg.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser til min redegjørelse i mitt svar til representanten av 28. oktober i år, der jeg blant annet redegjør for Arbeids- og velferdsetatens pågående arbeid med å bedre servicen og styrke rettssikkerheten til brukerne.

Departementet vil orientere Stortinget på en egnet måte når det er tatt en beslutning i spørsmålet om en eventuell opprettelse av et ombud for brukere av arbeids- og velferdsforvaltningen.