Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:178 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 02.11.2011
Besvart: 11.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Utbygging av riksvei 2 Kongsvinger-Slomarka er nå i gang. Dette betyr også at det haster med avklaring for utbygging av gjenstående parseller Nybakk - Slomarka for å få kontinuerlig utbygging. I skriftlig spørsmål nr.1854 for 2010-2011 svarte statsråden at bomselskapets søknad om å forskuttere planleggingsmidler skulle behandles så raskt som mulig. Nå har det gått 2 måneder og tiden begynner å bli svært knapp.
Når kommer klarsignalet for denne forkutteringen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har mottatt søknaden fra bompengeselskapet om å forskuttere midler til planlegging av rv 2 Slomarka – Nybakk, ved inndekning gjennom framtidige bompengeinntekter. Departementet har nå saken til behandling og tar sikte på en rask avklaring.