Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:180 (2011-2012)
Innlevert: 02.11.2011
Sendt: 02.11.2011
Besvart: 08.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren bidra aktivt til å styrke sikkerheten for de iranske flyktningene i Camp Ashraf i Irak, og vil han bidra til å få en humanitær og internasjonalt styrt avvikling av leiren?

Begrunnelse

Det vises til mine spørsmål Dokument nr. 15:543 (2010-2011), Dokument nr. 15:1227 (2010-2011) og Dokument 15:1967 (2010-2011) om sikkerheten til de iranske flyktningene i leiren Camp Ashraf i Irak, samt utenriksministerens svar på dette.
Flyktningene i leiren har nå oppnådd status som asylsøkere og det arbeides internasjonalt med ulike løsninger for å få en internasjonalt styrt og humanitær avvikling av leiren. Irakiske myndigheter har imidlertid signalisert at de ønsker leiren avviklet innen utgangen av året.
Det har de siste dager vært betydelig irakisk styrkeoppbygging rundt leiren og med massakren for få måneder siden i frisk minne, frykter mange nå et nytt angrep på de forsvarsløse flyktningene i leiren.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som jeg sa i mitt svar av 5.10.2011 på ditt spørsmål av 30.9.2011 om samme sak, er det akseptert internasjonalt at Iraks myndigheter har rett til å oppløse Camp Ashraf. I samtaler som jeg de seneste månedene har hatt med irakiske statsråder, etterlater de ingen tvil om at de vil gjøre det. I disse samtalene har jeg understreket irakernes ansvar for beboernes sikkerhet og for at de må få forlate leiren på en trygg måte.

Regjeringens syn er at en ordnet avvikling av leiren best kan oppnås om FN, representert ved operasjonen i Irak (UNAMI) og Høykommissæren for flyktninger, gis en sentral rolle. Dette synes nå å skje, men det er Iraks myndigheter som vil ha hovedansvaret for avviklingen av leiren.

Vi vil på norsk side følge utviklingen i saken og vil, gjennom kontakt med irakiske myndigheter og FNs representanter i Irak, understreke betydningen av en ordnet og humanitær avvikling av Camp Ashraf.

For ordens skyld vil jeg peke på at beboerne i Camp Ashraf foreløpig ikke er å betrakte som flyktninger, slik du skriver i ditt spørsmål. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har imidlertid åpnet for at de på individuelt grunnlag kan søke om flyktningstatus. De fleste av de ca 3400 beboerne, med unntak for de omlag 160 lederne som er ettersøkt for terrorisme både i Iran og Irak, skal ha levert søknad. De er dermed å betrakte som asylsøkere, noe som inntil videre gir dem en viss beskyttelse. Men det er usikkert om beboerne oppfyller kriteriene for flyktningstatus.