Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:182 (2011-2012)
Innlevert: 02.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 11.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Fiskelogistik Gruppen A/S.(DK) Driver med kjøl/fryse transport av fisk og fiskeriprodukter i DK, Norden, Nord-Tyskland og Be-Ne-Lux landene. Den 31 mai i år ble deres modulvogntog stoppet på Svinesund. Dette til tross for overholdelse av totalvekt, totallengder, EU direktiver, m.m. Tollvesenet forholdt seg til tidligere bestemmelser for semitrailere (bestemmelser fra før direktivet kom). Til tross for henvendelser har ikke Gruppen fått svar på hvorfor deres modulvogntog ble stoppet.
Når kan svar forventes?

Begrunnelse

Modulvogntog i de fleste land, er foreløpig på forsøksstadiet (Holland har permanente regler) hvor overordnede hensyn uten begrensninger og særtillegg forholder seg direktiv 96/53.
Følgende er å lese i direktivet/råd: Total maksvekt på 60 tonn og makslengde 25. 25 m. Kjøring er tillatt på noen veier i Norge. Utover dette gir direktivet bestemmelser om vekt, dimensjoner og dreieradius. Gruppen, som har samarbeid med Linjegods/Schenker, søkte på Det norske Vegvesens hjemmesider og fant disse opplysningene.
Med bakgrunn i disse bestemmelsene, som for øvrig i stor grad er i samsvar med de danske bestemmelsene, startet Gruppen således med transport på Oslo og holdt på med dette i 1/2 års tid uten problemer.
Det var derfor en stor overraskelse for Gruppen at transporten med modulvogntog ble stanset på Svinesund den 31. mai, hvor tollrepresentanten forholdt seg til en separat bestemmelse fra tidligere dimensjons- bestemmelser for semitrailere; regler som fortrinnsvis har vært brukt for semitrailere til kombitrafikk, - vei/bane. Her(Tollvesenet) blir det hevdet og vist til regler som overhodet ikke er nevnt i direktivet og som heller ikke forholder seg til modulvogntog.
Transporten ble likevel stanset.
Bortsett fra bestemmelsen for semitrailere, som ikke er relevant i denne sak, så er det oppdatert informasjon om prøveordning med modulvogntog på norske vegvesen.no av 13.08 2009. En ytterligere bekreftelse på at Gruppen har handlet i den beste tro. I dette skriv under avsnitt C står det at: Innvendig lasteplanlengde målt bak førerhuset ikke må overstige 21. 43 m.
Til sammenligning så har modulvogntoget tilhørende Gruppen, som ble stoppet en lengde på 21. 13 m.(7. 74m + 13. 39m).
Sett med mine øyne så kan det konkluderes med at modulvogntogene ikke bare overholder alle overordnede bestemmelser om totale mål, totalvekt og Råds direktiv 96/53 av juli 1996, men også den norske særbestemmelsen hva angår maks lasteplanlengde.
Ingen av de stoppede vogntog overskred total lengden på 25. 25 m. Eller totalvekt på 60 tonn. Til tross for flere henvendelser fra Gruppen, sitter de i dag uten svar. Så langt jeg kan se har Gruppen hele tiden operert innenfor råd og reglement/direktiver. Det er derfor med forundring jeg erfarer at disse modulvogntog er blitt stanset. Ikke minst er det forunderlig at Gruppen ikke blir gitt svar på sine spørsmål vedrørende fortolkning av gjeldende regelverk. Så langt estimerer Gruppen/Schenker at de har hatt et økonomisk tap i størrelsesorden 250 000 kroner.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegdirektoratet opplyser at modulvogntoget som ble stoppet av Tollvesenet ikke var i samsvar med de gjeldende norske bestemmelser for modulvogntog. Vegdirektoratet mottok deretter i oktober i år søknad om dispensasjon fra gjeldende norske bestemmelser om modulvogntog. Vegdirektoratet har opplyst at saksbehandlingen har tatt noe tid fordi det har vært nødvendig å utrede spørsmål både knyttet til det faktiske og rettslige grunnlaget for saken. De opplyser videre at søknaden kan forventes besvart i løpet av om lag to uker.