Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:195 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 04.11.2011
Besvart: 14.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Jeg er kjent med at det er fremkommet en rekke forslag i forbindelse med høringsrunden om implementering av vikarbyrådirektivet. Flere av forslagene, bl.a. fra LO, var ikke en del av departementets høringsnotat om saken og kan få store konsekvenser for bemanningsbransjen. Det er kommet signaler om at flere av disse forslagene vil bli del av en evt. implementering av direktivet. Dersom dette er tilfelle forventer jeg at saken blir sendt ut på ny høring slik utredningsinstruksen punkt 5.5 krever.
Kan statsråden bekrefte det?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg kan bekrefte at departementet vil behandle en ev. slik sak på den måten utredningsinstruksen krever.