Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:196 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 04.11.2011
Besvart: 15.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Viser til spørsmål nr. 15:346 (10-11) om nye regler for parkeringsbransjen. Det har vært flere grove eksempler på parkeringsselskaper som opptrer kritikkverdig. Enkelte parkeringsselskaper truer sine ansatte med oppsigelse, dersom de nekter å ty til løgn og juks for å få inn mer penger. Blant annet har noen blitt fortalt hvordan man kan fotografere frontruter slik at parkeringslappen ikke synes.
Statsråden lovet at forslag til nye regler ventes sendt på høring tidlig i 2011, men hvorfor er dette enda ikke gjort?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som jeg skrev i mitt svar av 29. november 2010 på spørsmål 346 fra representanten Ropstad, arbeider Samferdselsdepartementet med forslag til nye felles regler for offentlig og privat parkeringsvirksomhet blant annet for å sikre kvaliteten og brukervennligheten i det parkeringstilbudet som tilbys publikum, slik at vi unngår situasjoner som beskrevet i spørsmålet.

Arbeidet med å ferdigstille et høringsforslag vedrørende ovennevnte har vist seg mer tidkrevende enn tidligere antatt. Det er et omfattende arbeid, hvor mange elementer skal samles til et enhetlig forslag. Det er også sent i prosessen blitt brakt inn nye elementer det tar noe tid å utrede. Forslag vil bli sendt på høring når saken er tilstrekkelig utredet og nødvendige avklaringer foretatt.