Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:202 (2011-2012)
Innlevert: 04.11.2011
Sendt: 07.11.2011
Besvart: 14.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): For et par år siden arrangerte UD et seminar for å fasilitere økt handel mellom Norge og Israel. Olje - og gassektoren er et område hvor Norge har kompetanse så vel som strategiske interesser. I israelsk farvann er det oppdaget olje - og gass.
I hvilken grad har israelske myndigheter invitert og bedt om samarbeide med norske myndigheter, når kom første henvendelse, hvor mange henvendelser og hvordan har disse blitt ivaretatt og fulgt opp av den norske utenriksministeren for fremme norske interesser?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I mine samtaler og møter med Israels utenriksminister Lieberman har vi snakket om mulighetene for et nærmere samarbeid om olje- og gassinteresser, som representanten Rytman tar opp i sitt spørsmål. Jeg drøftet også dette med statsminister Netanyahu i januar 2011 som var interessert i forvaltningen av inntektene fra olje- og gassvirksomheten. I et møte 14. januar 2011 inviterte jeg utenriksminister Lieberman til å sende en ekspertdelegasjon til Norge med denne hensikt.

Utenriksdepartementet mottok 31. mars i år en henvendelse fra Israels ambassade i Oslo, hvor det framgikk at det israelske ministeriet med ansvar for nasjonal infrastruktur (Ministry of National Infrastructure) var interessert i å sende en slik delegasjon til Norge. Hensikten med delegasjonsbesøket skulle være å lære av norske erfaringer på ulike felter innen utvinning av hydrokarboner, samt organisatoriske og miljømessige aspekter ved denne utvinningen. Dette er den eneste offisielle henvendelsen vi har mottatt til Utenriksdepartementet fra israelske myndigheter.

Utenriksdepartementet besvarte henvendelsen gjennom en note til det israelske utenriksdepartementet i mai i år. I noten ble det israelske Ministry of National Infrastructure invitert til å sende en delegasjon til Oslo.

I noten til de israelske myndigheter ble det også vist til den prinsipielle norske holdningen i forhold til havområder med uavklarte eller omstridte jurisdiksjonsforhold. Denne prinsipielle holdningen innebærer at det utvises tilbakeholdenhet med hensyn til undersøkelser og utnyttelse av naturressursene i slike områder. Norske myndigheter vil ikke ta stilling til uløste jurisdiksjonsspørsmål som ikke berører norske havområder.

Israelske myndigheter har ikke besvart vår invitasjon fra mai.