Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:210 (2011-2012)
Innlevert: 07.11.2011
Sendt: 08.11.2011
Besvart: 09.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan undertegnede få innsyn i rapporten, utarbeidet i 2004, om tiltak som skulle beskytte viktige samfunnsinstitusjoner mot terrorangrep?

Begrunnelse

Det vises til oppslag i Dagsavisen mandag 7. november, hvor det fremgår at rapporten er sikkerhetsgradert i henhold til bestemmelsene i sikkerhetsloven.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Oppslaget i Dagsavisen mandag 7. november omtaler en sikkerhetsgradert rapport utarbeidet av Politidirektoratet i 2004 med sikringstiltak i regjeringskvartalet, som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ansvaret for å følge opp. Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aaasrud har tilbudt å gi en redegjørelse om rapporten og oppfølgingen av denne for Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite. Hvis Stortinget ønsker det, vil det på denne måte kunne bli kjent med innholdet i rapporten.