Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:213 (2011-2012)
Innlevert: 08.11.2011
Sendt: 08.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Vil fiskeriministeren vente på resultatet av konsekvensanalysen fra Asplan Viak før en eventuelt iverksetter forskriften?

Begrunnelse

En ny forskrift om redusert tak på lakseproduksjonen i Hardanger og Sunnhordland vil føre til stort tap av arbeidsplasser i regionen. Næringen har engasjert Asplan Viak til å utføre en konsekvensanalyse av forskriftsforslaget, og ber derfor Fiskeri- og kystdepartementet om utsettelse av et endelig vedtak til denne analysen er gjennomført.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg viser til at jeg har mottatt et tilsvarende spørsmål om konsekvensanalysen fra Asplan Viak fra stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (spørsmål nr. 204). Mitt brev datert 14. november 2011, som er svar på sp. nr. 204, gir etter mitt skjønn svar også på spørsmål nr. 213 fra Stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad. Svar på spørsmål nr. 204 ligger vedlagt.

Lenke til spørsmål 204:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=51771