Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:216 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 09.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen ba i eierskapsmeldingen om fullmakt til å selge statens aksjer i SAS i forbindelse med en industriell løsning for selskapet. Stortinget ga slik fullmakt tidlig i juni i år.
Har statsråden så langt iverksatt noen aktive tiltak for å oppfylle Stortingets fullmakt, og hvis ikke, hvilken fremdrift ser statsråden for seg i den salgsprosessen Stortinget ga fullmakt til?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: SAS AB står overfor flere utfordringer, utfordringer som ikke har blitt mindre som følge av utviklingen i den internasjonale økonomien og særlig situasjonen i eurolandene. Høye drivstoffkostnader, negative økonomiske utsikter og kapasitetstilvekst i flymarkedene er omgivelsene selskapet skal operere under den nærmeste tiden. Jeg mener fortsatt at de utfordringer SAS står overfor, trolig best kan møtes med en industriell partner på eiersiden, og departementet vurderer mulige løsninger for SAS, herunder salg av statens aksjer til en industriell aktør/partner. Det er god dialog mellom de tre statlige eierne om eierskapet i SAS AB.