Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:217 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden bidra til at virkemiddelapparatet iverksetter tiltak for å skape varige nye arbeidsplasser?

Begrunnelse

Narvik kommune jobber aktiv for å få nyetablert en varig industri i de gamle lokalene til Rec Scancell. Det er viktig med en god dialog med Rec Scansell, slik at ikke hele fabrikken blir demontert. Rec Scansell leier i dag lokalene hos statseide Siva.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Virkemiddelapparatet har en god dialog med REC Scancell og andre aktører i Narvik, og jeg er kjent med at det arbeides for å finne løsninger slik at arbeidsplasser og den kompetansen som er utviklet innen solcelleindustrien i Nordland, kan bevares og videreutvikles.

Jeg er videre kjent med at NORUT Narvik, Forskningsparken i Narvik og lokale myndigheter arbeider med å få etablert et forskningssenter innenfor solcelleindustri i RECs lokaler i Narvik. Et slikt senter er tenkt å ta i bruk avansert kompetanse hos permitterte REC-ansatte og benytte eksisterende produksjonslinjer i REC-bygget for utvikling av ny produksjonsteknologi. I den forbindelse er jeg også informert om at SIVA har forsterket sitt eierskap i Forskningsparken i Narvik for at de skal kunne være en pådriver i en eventuell opprettelse av dette senteret.

Jeg har bedt Innovasjon Norge og SIVA følge utviklingen i Meløy og Narvik kommuner nøye, og selskapene vil på ordinær måte bidra til nyskaping og vekst gjennom de ordninger og ressurser selskapene rår over. Solcelleindustrien har vært høyt prioritert av det offentlige virkemiddelapparatet de senere årene, og jeg er kjent med at det nå legges ned en betydelig innsats for at de sterke kompetansemiljøene skal kunne videreutvikles.