Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:225 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 18.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Norsk industi innenfor offshorebransjen har et høyt aktivitetsnivå og utfordringer i forhold til å skaffe nok kompetent arbeidskraft, spesielt innen ingeniør- og spesialkompetansefag. Ofte må denne kompetansen rekrutteres utenfor EØS-området, og det innebærer at bedriftene må gå gjennom Politiets Servicekontor for å få arbeids- og oppholdstillatelse. Kapasiteten ved servicekontoret i Stavanger synes å være hardt presset.
Kan statsråden love tiltak som både på kort og lang sikt får ned saksbehandlingstiden?

Begrunnelse

Det er positivt at norsk industri innenfor offshorebransjen har høy kapasitetsutnyttelse og god ordretilgang. Dette innebærer arbeid og verdiskaping for mange deler av landet. En av flaskehalsene er imidlertid å sikre tilstrekkelig rekruttering av medarbeidere med riktig kompetanse. For mange bedrifter i Rogaland er det nødvendig å kunne rekruttere eksempelvis ingeniører og annen spesialkompetanse fra land utenfor EØS området, og dette innebærer at pågangen ved Politiets Servicekontor i Stavangerområdet er stor. Frem til juni 2011 var saksbehandlingstiden ca 4 uker, mens det nå kan ta opp mot 10 uker å få en ingeniør i jobb. Dette er for lang saksbehandlingstid og en utfordring for industrien.
Løsning kan være å øke kapasiteten ved servicekontoret eller lempe på reglene for arbeidstillatelse til spesialister som kommer fra land utenfor EØS-området.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg er enig i at det er viktig at søknader om oppholdstillatelse fra arbeidsinnvandrere behandles så raskt som mulig. Dette var bakgrunnen for at vi opprettet egne servicesentre for utenlandske arbeidstakere. Sentrene er en samordning av politiet, skatteetaten, Utledningsdirektoratet og Arbeidstilsynet og skal sikre god service og at arbeidsinnvandrere skal kunne få ordnet alle praktiske forhold på et sted. Søknadene ble tidligere sendt Utlendingsdirektoratet for behandling. Nå skal søknadene leveres elektronisk.

Utlendingsdirektoratet er i tildelingsbrevet for 2011 pålagt å behandle 80 % av sakene innen 4 uker og 95 % av sakene innen 8 uker. Jeg er likevel klar over at disse målene ikke alltid nås. For å motvirke de uheldige konsekvensene av lang saksbehandling, innførte Regjeringen fra 1. januar 2010 en ordning med tidlig arbeidsstart. Dette innebærer at faglærte personer og spesialister som har levert en fullstendig utfylt søknad om tillatelse, kan få en bekreftelse fra politiet på at de kan starte å arbeide mens søknaden er til behandling.

Ettersom det er Utlendingsdirektoratet og ikke servicesenteret som behandler disse søknadene, vil det ikke hjelpe og øke kapasiteten ved servicesenteret. Gjennom ordningen med tidlig arbeidsstart har vi funnet en god løsning på kapasitetsproblemene. Jeg vil derfor oppfordre industrien til å søke elektronisk for sine arbeidstakere og benytte seg av ordningen med tidlig arbeidsstart. Da kan arbeidstakerne komme til Norge for å arbeide umiddelbart etter at søknaden er levert. Når de får melding om at søknaden er ferdig behandlet, kan de nå bestille en time på nettet og hente tillatelsen på et tidspunkt som passer, og uten å måtte stå i kø.