Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:235 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av justisminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvorledes vurderer statsråden denne saken og behovet for eventuelle justeringen av offentlighetsloven?

Begrunnelse

Fylkesmannen i Oslo har nylig kommet til at aksjeselskapet Sporveis-Annonsene AS ikke er omfattet av offentlighetsloven. Beslutningen er begrunnet i lovens forskrift § 1 annet ledd bokstav a), som fastslår at loven ikke gjelder for ”sjølvstendige rettssubjekt utan fast tilsette i administrativ stilling”.
Dette selskapet har de siste ti årene omsatt for over 300 millioner kroner. Det har selv avgjort hvor og i hvilket omfang reklamering skal skje i hovedstadens kollektivtrafikk, men omfattes altså ikke av offentlighetsloven. Det kan reises spørsmål ved om dette er fullt ut i tråd med offentlighetslovens intensjon og at man i praksis kan organisere seg bort fra innsyn.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etter forskrift 17. oktober 2008 til offentlighetsloven § 1 annet ledd bokstav a gjelder offentlighetsloven ikke for selvstendige rettssubjekter uten fast ansatte i administrativ stilling. Et forslag til en slik bestemmelse var på høring høsten 2007. Bakgrunnen for regelen er at det vil finnes rettssubjekter som ikke har fast ansatte, bare et styre eller lignende, og således ikke vil kunne praktisere offentlighetsloven fra dag til dag.

Jeg mener at en avgrensning fra offentlighetslovens virkeområde for rettssubjekter uten fast ansatte i administrativ stilling er nødvendig. Det er ellers grunn til å minne om at selv om et rettssubjekt ikke er omfattet av offentlighetsloven, vil loven gjelde for all korrespondanse mellom dette rettssubjektet og aktører som er omfattet av loven.