Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:237 (2011-2012)
Innlevert: 10.11.2011
Sendt: 11.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden redegjøre for planer, prosess og tidsplan for etablering av lokaltog stasjoner langs dobbeltsporet gjennom Vestfold på steder som Nykirke og Barkåker?

Begrunnelse

Det bygges dobbeltspor gjennom Vestfold uten at det finnes planer om å bygge lokaltog stasjoner på steder som Nykirke og Barkåker.
I brev fra Samferdselsdepartementet 18.10.2011 redegjør departementet for at det ikke er planlagt bygging av egne stasjoner som skal betene lokaltog i tilknytning til dobbeltsporutbyggingen i Vestfold.
Dobbeltspor Barkårker-Tønsberg er tatt i bruk i november 2011.
Arbeidet med nytt dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke starta i juli 2010 og skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015/2016.
Dette prosjektet skal gi økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetida mellom Tønsberg og Drammen reduseres.
Det er en fordel at også folk kan gå av og på toget.
Derfor kommer også spørsmål knyttet til stasjonsoppbygging der bosettingen og pendling er nødvendig. InterCity tilbudet er viktig, men det er også lokaltog tilbudet da dette utgjør viktig infrastruktur organisering som muliggjør for folk å reise kollektivt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for de tre Intercity-strekningene på Østlandet. Anbefalingene i KVUen og den påfølgende kvalitetssikringen (KS1) vil gi grunnlag for det videre planleggingsarbeidet for Vestfoldbanen.

KVUen for de tre Intercity-strekningene vil inngå i etatenes planforslag til Nasjonal transportplan 2014-2013 som legges frem i februar 2012.