Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:252 (2011-2012)
Innlevert: 14.11.2011
Sendt: 14.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har tidligere tatt opp spørsmål til statsråden om hvorvidt Havforskningsinstituttet ville komme til å måtte avlyse det svært viktige sommertoktet i Norskehavet grunnet manglende midler. Dette ville vært svært beklagelig all den tid at de resultater som disse forskningstoktene frembringer gir oss en god pekepinn over bestandsutviklingen.
Kan statsråden redegjøre for om hvorvidt dette toktet ble gjennomført som planlagt, og hvis ikke ber jeg om begrunnelse for hvorfor så ikke skjedde?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det aktuelle sommertoktet ble gjennomført som et koordinert økosystemtokt i Norskehavet og omliggende hav i perioden 18. juli til 31. august 2011. Toktet ble gjennomført i samarbeid mellom havforskningsinstituttene på Island, Færøyene og i Norge med forskningsfartøyet R/V ”Arni Fridriksson” fra Island og de innleide fiskefartøyene M/V ”Finnur Fridi” fra Færøyene og M/V ”Libas” fra Norge. Toktrapporten inngår som grunnlagsdokument til relevante arbeidsgrupper i Det internasjonale havforskningsrådet ICES i 2012.