Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:291 (2011-2012)
Innlevert: 21.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 23.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vi ser i dag at over hele Norge er det i dag ikke mulig å skaffe nok smør og fløte. Dette er nok et bevis på at regjeringens landbrukspolitikk er totalt mislykket.
Vil statsråden senke tollsatsene slik at forbrukerne over hele landet kan få nok smør og fløte?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Flere medier har skrevet om at det mangler smør i enkelte butikker. Dette skyldes både økt etterspørsel og en noe lavere produksjon. Situasjonen varierer mellom landsdelene. En gledelig trend er at husholdningene igjen i større grad lager maten fra bunnen av. Dette har økt etterspørselen etter matlagingsprodukter som inneholder mye melkefett.

Melkeproduksjonen varierer naturlig gjennom året. Det er lavest melkeinngang i august og september og i denne perioden kan det være mangel på råstoff til produksjon som krever høyt fettinnhold. Tine peker også på at det totalt sett er levert noe mindre melk i år sammenlignet med i fjor. En av hovedforklaringene til dette, er at fôrkvaliteten er blitt noe forringet som et resultat av perioder med særlig mye nedbør.

For enkeltprodukter og i perioder med for lite norske varer i markedet, kan SLF sette ned tollsatsen i henhold til Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. SLF har per dags dato ikke mottatt noen henvendelse om administrativ tollnedsettelse for smør. Jeg kan også opplyse om at den norske importkvoten i WTO på 575 tonn så langt er lite benyttet.

Som landbruks- og matminister er jeg opptatt av at norsk landbruk skal levere varer som forbrukere etterspør. Næringa må være våken for endringer i trender og etterspørsel. Landbruket er imidlertid en langsiktig næring basert på biologisk produksjon. Når forbrukernes etterspørselmønster endres, vil det derfor ta noe tid før dette gir seg utslag i endret produksjon og endrede produkter.

For å møte raske og eventuelt mer kortsiktige endringer er det derfor også viktig med, og slik vi har, et velfungerende system som gir markedsaktørene muligheter til supplerende import.