Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:292 (2011-2012)
Innlevert: 21.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 25.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Streng norsk praksis og regelverk knyttet til godkjenning og registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy skaper problemer for mange norske bilentusiaster. Etter at Fremskrittspartiet fremmet representantforslag 8:94 S (2009-2010), ga regjeringen Statens vegvesen i oppdrag å utrede en godkjenningsordning av amatørbygde kjøretøy etter svensk modell.
Når forventes saken å være klar fra regjeringens side?

Begrunnelse

Da jeg stilte et tilsvarende spørsmål til statsråden i begynnelsen av 2011 (Dokument nr. 15:694 (2010-2011)), svarte statsråden at arbeidet hadde blitt igangsatt, men statsråden kunne den gang ikke si noe om når arbeidet ville være ferdigstilt.
Det er veldig viktig at denne ordningen blir noe av. Norge har i motsetning til flere andre land, ikke egne ordninger for godkjenning og registrering av ombygde og amatørbygde kjøretøy. Storbritannia har spesielle regler for biler som det produseres under 100 av i året, og Sverige har en egen ordning der amatørbygde og ombygde kjøretøy besiktiges av Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation (SFRO).

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har i inneværende år utredet muligheten for en godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy. I dette arbeidet har blant annet Statens vegvesens spesialist- funksjon for oppbygging, ombygging og reparasjon av kjøretøy vært delaktig, og det har vært avholdt arbeidsmøter med interesseorganisasjonene NMCU, AMCAR og NFSOK. Arbeidet har vært konstruktivt, og det foreligger per i dag en enighet både om hva et amatørbygd kjøretøy er, og om rammene for godkjenning av slike kjøretøy.

Statens vegvesen har opplyst at utredningsarbeidet vil ferdigstilles i løpet av inneværende år. Dette innebærer at implementeringen av ordningen for godkjenning av amatørbygde kjøretøy vil kunne ventes å tre i kraft siste halvår 2012.