Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:279 (2011-2012)
Innlevert: 17.11.2011
Sendt: 18.11.2011
Besvart: 25.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Folkehøyskolene mangler nesten 14 millioner kroner på forslaget til statsbudsjett for 2012 sammenlignet med 2011. Årsaken er elevveksten på skolene de siste årene. I 2011 er det 16 % flere elever enn i 2008. Dette rammer bl.a. Seljord folkehøyskole som har hatt en svært god elevtallsvekst. De opplever nå et kutt på kr 170000 for neste år.
Hvorfor er det ikke tatt hensyn til elevtallsveksten ved folkehøyskolene i regjeringens forslag til bevilgninger til disse skolene?

Begrunnelse

Dette kuttet er også vanskelig å forstå i forhold til regjeringen og kunnskapsministerens fokus på å få redusert frafallet i videregående skole. Undersøkelser viser at rundt 1/3 av folkehøyskoleelevene ikke har fullført videregående skole. Folkehøyskolene har svært gode erfaringer med motivasjon for ny læring for denne tredjedelen av elevene. Dette arbeidet har ikke krevd ekstra midler fra myndighetene, og sett i lys av det blir det vanskelig å forstå dette kuttet på nesten 14 millioner kroner.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I forslaget til statsbudsjett for 2012 er det foreslått å bevilge 680,135 mill. kroner i tilskudd til folkehøyskolene, jf. kap. 253 post 70. Forslaget er en videreføring av nivået på bevilgningen i 2011.

Tilskuddet til folkehøyskolene består av tre elementer – basistilskudd, tilskudd per elev og tilskudd til husleie, jf. folkehøyskoleloven § 3. Tilskuddsmodellen gir prinsipper for beregning av tilskuddet innenfor den bevilgede ramme. Idet bevilgningen til folkehøyskolene er en rammebevilgning, innebærer økt eller redusert elevtall fra år til år ikke noen automatisk regulering av rammen.

I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Bekkevold til arbeidet for redusert frafall i videregående opplæring, og folkehøyskolenes erfaringer med å motivere unge mennesker til ny læring. Jeg er enig i at folkehøyskolene kan spille en positiv rolle i arbeidet for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. I denne sammenheng viser jeg til at fem folkehøyskoler (Bjerketun, Høgtun, Rønningen, Solborg og Skogn) sommeren 2011 gjennomførte sommerkurs med fokus på å motivere den enkelte elev til videre opplæring gjennom sosialpedagogiske opplegg i samsvar med folkehøyskolenes tradisjon. Kursene ble gjennomført og finansiert under Ny GIV-prosjektet. I samarbeid med Folkehøgskolerådet tas det sikte på å bidra til at enda flere folkehøyskoler arrangerer slike sommerkurs i 2012.