Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:324 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 25.11.2011
Besvart: 05.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Jeg har den senere tid fått flere henvendelser som angår saksbehandlingstid i Miljøverndepartementet. Det vekker bekymring at mange saker har ligget til behandling i mange år, uten å ha funnet sin avklaring.
Medfører denne virkelighetsbeskrivelsen riktighet, og kan statsråden i sakens anledning oversende en liste over saker som ligger til behandling i departementet, og hvor lenge de har vært til behandling?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I spørsmålet vises det til at det vekker bekymring at mange saker har ligget i Miljøverndepartementet i mange år uten å ha blitt behandlet. Det ønskes en liste over disse sakene. Departementet har for tiden mange komplekse saker til behandling, som krever avklaring mellom flere instanser og innhenting av ny kunnskap. Slike saker vil ofte kreve en lang saksbehandlingstid, men for mange av sakene i den vedlagte listen nærmer vi oss nå en avklaring.

Vedlagt følger en liste over saker som har ligget et år eller mer i Miljøverndepartementet.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/dok15-201112-324-vedlegg