Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:343 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 02.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Avinor har mange ulike inntektskilder.
Hvor stor del av Avinors inntekter stammer fra taxfree-salg?

Begrunnelse

Finansminister Sigbjørn Johnsen uttalte i spørretimen 23. november at Avinor mottar inntekter indirekte gjennom brukerbetaling, og trakk spesielt frem "tax-free"-salg. Salgsvirksomheten av taxfree-varer er en av Avinors mange inntektskilder, og det er viktig å få frem denne aktivitetens betydning for brukerbetalingen i norsk luftfart.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Avinor-konsernet hadde i 2010 nesten 7,9 milliarder kr i driftsinntekter. Av dette utgjorde de såkalte kommersielle inntektene omkring 3,5 milliarder kr. Konsernets samlede inntekt fra avgiftsfritt salg på flyplassene lå på i underkant av to milliarder kr eller rundt en fjerdedel av konsernets totale inntekter.