Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:333 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 07.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til mine tidligere spørsmål vedr politiaksjonen i Bø i Telemark i august 2009. I sitt siste svar viser statsråden til straffesaksdokumentene som begrunnelse for sitt svar. Det er ukjent at de grove påstandene kan dokumenteres i noen dokumenter som politiet besitter.
Kan statsråden henvise konkret til hvor i straffesaksdokumentene disse påstandene kan dokumenteres, og er det gjort tekniske forsøk på å gjennomgå harddisken for å se om det er mulig å gjenfinne opplysningene fra lydloggen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har innhentet nærmere informasjon fra Politidirektoratet i sakens anledning, idet jeg selv ikke sitter med tilgang til sakens dokumenter. Partene kan med hjemmel i straffeprosessloven be påtalemyndigheten om tilgang til disse når saken nå er avsluttet.

Lydloggen i Telemark politidistrikt blir lagret på tape, og ikke på harddisk. Disse kassettene blir tatt ut av produksjon og lagret i 3 måneder. Deretter blir de satt i produksjon og tapene blir overskrevet. De aktuelle kassettene er nå overskrevet flere ganger. Det er ikke kjent at det er mulig å finne tilbake til overskrevet materiale.