Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:338 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 06.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Stortinget finansdebatt 24.11.12 uttalte statsråd Schjøtt-Pedersen at "Det er ikke lagt fram nye anslag for norsk økonomi, slik flere av talerne fra opposisjonen har sagt i dagens debatt, men det er riktig at EU har lagt fram nye anslag for økonomien i Europa." Til NTB 22.11.11 ga derimot statsministeren inntrykk av at regjeringen justerer på anslagene for norsk økonomi.
Har regjeringen endret sine forventninger til vekst, ledighet og lønnsutvikling, eller har regjeringen ikke endret sine forventninger?

Begrunnelse

I NTB artikkel datert 22.11.11 står det blant annet:

"Vi må vente lavere vekst og høyere ledighet neste år enn det statsbudsjettet legger opp til, varsler statsminister Jens Stoltenberg (Ap).
Vi regner med at vi vil få en lavere vekst i 2012 enn det vi opprinnelig la til grunn i statsbudsjettet, sier statsministeren etter å ha møtt representanter fra næringslivet og organisasjonene tirsdag for å drøfte tiltak mot krisen.
Tidligere på dagen hadde finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) orientert Stortinget om at regjeringen senker vekstanslagene for neste år."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Statsministeren har bedt meg om å svare på spørsmålet.

Jeg viser til mitt innlegg i Stortinget om debatten om EU- og EØS-redegjørelsen den 22. november i år. Der sa jeg:

”Situasjonen internasjonalt er bekymringsfull, og en svakere utvikling ute vil få konsekvenser for Norge. Prisene på metaller og fisk har falt. Flere bransjer melder om at forholdene på eksportmarkedene har blitt vanskelig den siste tiden. Vi må derfor regne med at utviklingen i fastlandsøkonomien nå vil bli svakere enn det som ble lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2012, der vi så for oss en vekst på linje med det historiske gjennomsnittet neste år.”

Finansdepartementet har ikke utarbeidet nye tallanslag for utviklingen i norsk økonomi. Slike anslag publiseres normalt to ganger i året, i nasjonalbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett.