Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:352 (2011-2012)
Innlevert: 28.11.2011
Sendt: 29.11.2011
Besvart: 16.12.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I NTB melding datert 25.11.11 blir Norske Skog refset av Arbeiderpartiet for nedleggelse av fabrikken på Follum. Ifølge NTB tordner Kolberg over at fabrikken legges ned, mens bygningene og kraftkontrakten beholdes. Tilsvarende tordnet AP da Norske Skog la ned Union fabrikken. FrP støtter bruk av positive virkemidler og forbedrede rammevilkår. Vi støtter ikke refs.
Kommer regjeringen til å følge opp Kolbergs utspill i forbindelse med nedleggelsen av fabrikken på Follum, og i så fall på hvilken måte?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er alvorlig og trist at en bedrift med over 350 ansatte er besluttet nedlagt. Norske Skog på Follum har en lang historie med verdiskapende virksomhet i regionen. Det har vært gjennomført betydelige effektiviseringstiltak ved bedriften, som har operert i krevende markeder.

I forbindelse med den aktuelle prosessen har jeg hatt god kontakt med Ringerike kommune, representanter for de ansatte og ledelsen i Norske Skog. Norske Skog må ut fra bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger selv ta beslutning om hvordan virksomheten skal drives. Jeg tar til etterretning at styret og bedriftsforsamlingen i Norske Skog har vedtatt å innstille produksjonen på Follum.

Jeg legger til grunn at selskapet vurderer hvordan kompetansen i selskapet best kan ivaretas fremover innenfor eller utenfor Norske Skog. Det er mange steder i Norge som har opplevd utfordringer som følge av avvikling av bedrifter, men som har vist stor evne til å skape nye og lønnsomme bedrifter. I en omstilling som nå kommer, er det aktuelt for myndighetene å vurdere å bidra gjennom virkemidler vi har tilgjengelig i virkemiddelapparatet.