Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:376 (2011-2012)
Innlevert: 01.12.2011
Sendt: 01.12.2011
Besvart: 06.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Tirsdag 22.11.11 meldte NTB/ANB at statsminister Stoltenberg nedjusterte vekstanslag i norsk økonomi og at finansministeren orienterte Stortinget. I finansdebatten 24.11.11 benektet derimot Statsråd Schjøtt-Pedersen dette.
Kan finansministeren redegjøre for om regjeringen har justert vekstanslagene i norsk økonomi eller ikke, og hvis ikke - betyr det at regjeringen fortsatt tror på de vekstanslag som ble fremmet i statsbudsjettet?

Begrunnelse

I finansdebatten uttalte statsråd Schjøtt-Pedersen følgende:

"Det er ikke lagt fram nye anslag for norsk økonomi, slik flere av talerne fra opposisjonen har sagt i dagens debatt, men det er riktig at EU har lagt fram nye anslag for økonomien i Europa."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til mitt innlegg i Stortinget om debatten om EU- og EØS-redegjørelsen den 22. november i år. Der sa jeg:

”Situasjonen internasjonalt er bekymringsfull, og en svakere utvikling ute vil få konsekvenser for Norge. Prisene på metaller og fisk har falt. Flere bransjer melder om at forholdene på eksportmarkedene har blitt vanskelig den siste tiden. Vi må derfor regne med at utviklingen i fastlandsøkonomien nå vil bli svakere enn det som ble lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2012, der vi så for oss en vekst på linje med det historiske gjennomsnittet neste år.”

Finansdepartementet har ikke utarbeidet nye tallanslag for utviklingen i norsk økonomi. Slike anslag publiseres normalt to ganger i året, i nasjonalbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett.