Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:391 (2011-2012)
Innlevert: 02.12.2011
Sendt: 02.12.2011
Besvart: 07.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Fokuset på skattelister har vært betydelig lavere i år enn de siste årene. Dette er Høyre fornøyd med. Innstrammingene som er foretatt har imidlertid ikke hindret at det fortsatt er et mediafokus på listene når de legges ut. Derfor er det også viktig at de ikke inneholder systematiske feil. Det har framkommet at advokater som driver sin praksis gjennom et indre selskap, får deler av inntekten talt to ganger og dermed alt for høye ligningstall.
Vil statsråden ta initiativ til at dette og evt. lignende feilkilder fjernes?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Offentliggjøring av skattelistene bidrar til åpenhet i samfunnet. Informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten, og åpenhet om opplysningene er viktig for den kritiske debatten om skattesystemet. Det er derfor også viktig at skattelistene gir et så riktig bilde av skattyternes inntektsforhold og skatt som mulig. De effektene som beskrives i ditt spørsmål er imidlertid et utslag av de underliggende reglene for beskatning av deltakerlignede selskaper og personlige deltakere i slike selskaper.

Selskaper der deltakerne hver for seg eller sammen har et ubegrenset ansvar for selskapets gjeld, er ikke egne skattesubjekter. Dette gjelder blant annet ansvarlig selskap, kommandittselskap og indre selskap. I slike selskaper beskattes deltakerne direkte for sin andel av selskapets inntekt og formue. Overskuddet fastsettes som om selskapet selv var skattyter og fordeles deretter på deltakerne. Deltakernes overskuddsandel inngår i deres alminnelige inntekt og fremgår av skattelistene.

I tillegg skattlegges personlige deltakere for utdelinger fra selskapet etter deltakermodellen. Skattleggingen er basert på de samme prinsippene som skattlegging av personlige aksjonærer etter aksjonærmodellen. Beskatningen gjennomføres ved at det beregnes et tillegg i alminnelig inntekt. Dette tillegget settes til verdien av utdelingen, fratrukket skatt på den overskuddsandelen som ligger til grunn for utdelingen og skjerming.

Det følger av dette at store deler av inntekten fra deltakerlignede selskap inngår i personlige deltakeres alminnelige inntekt to ganger. Først i forbindelse med skattleggingen av den personlige deltakerens andel av selskapets overskudd og deretter i forbindelse med utdeling av overskuddet fra selskapet til deltakeren. Dette reflekteres også i skattelistene for personlige deltakere i deltakerlignede selskaper.