Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:398 (2011-2012)
Innlevert: 05.12.2011
Sendt: 06.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Det er behov for store investeringer i infrastruktur for overføring av elektrisitet i årene som kommer. Disse investeringene representerer høye kostnader, og det kan være grunn til å diskutere hvordan kostnadene skal fordeles mellom ulike aktører. Regjeringen har varslet at de i løpet av høsten vil fremme en nettmelding.
Vil spørsmålet om fordeling av nettkostnader være en del av denne meldingen?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Vi er inne i en periode med store investeringer i strømnettet. Nettinvesteringer er nødvendige for en god forsyningssikkerhet, for utbygging av fornybar kraftproduksjon og for å tilrettelegge for forbruksutvikling, som kraft fra land. Det er viktig at det er klarhet om de overordnede føringene for nettutviklingen. Den planlagte Stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet vil i all hovedsak konsentrere seg om dette. Kostnadsfordeling som helhet er ikke tema for meldingen.