Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:408 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 07.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til medieomtale i forbindelse med salg av Edda Media hvor det fra enkelte hold mer enn antydes at medieeierskapslovens eierskapsreguleringer bør tillegges mindre vekt.
Legger statsråden til grunn at loven gjelder inntil Stortinget eventuelt vedtar ny lov?

Begrunnelse

Lov om eierskap i medier gir nasjonale og regionale eierskapsbegrensninger. Loven er utformet av hensyn til mangfold i mediene og for å motvirke maktkonsentrasjon. Medietilsynet er etter loven tilsynsmyndighet. Kulturdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som går gjennom loven. Hovedformålet med gjennomgangen er å tilpasse regelverket ut fra endringer innen teknologi, mediebruk og mediemarked.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: At det er Stortinget som vedtar og endrer lover følger av Grunnloven og er et hovedprinsipp i vårt rettssystem og vår styreform. Hva jeg måtte ”legge til grunn” om dette prinsippet er ikke noe verken Medietilsynet, Klagenemnda for mediesaker eller domstolene vil legge noen vekt på.

Medieeierskapslovens regler er for øvrig ikke noe som man kan velge å tillegge mer eller mindre ”vekt”, men bindende lovgivning som gir Medietilsynet hjemmel til å gripe inn mot erverv som fører til eierdominans i strid med lovens formål om å fremme ytringsfrihet og et allsidig medietilbud.

Regjeringen har etter loven ingen myndighet til å instruere Medietilsynet om behandlingen av fusjonen eller til å omgjøre de vedtakene som tilsynet - eller senere Klagenemnda - måtte fatte i saken.