Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:425 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 13.12.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Det fremkommer nylig påstander på NRK om at data fra norske SvalSat blir brukt til etterretning og militære formål, blant annet i Libya-krigen.
Kan utenriksministeren redegjøre for om disse påstandene er riktige, og om aktiviteten i så fall er i tråd med Svalbardtraktaten?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Alle data nedlest til SvalSat går til kommersielle selskaper eller offentlige romfartsorganisasjoner. Dataene er tilgjengelige, enten fritt eller kommersielt. Ingen data leveres direkte til militære brukere, verken norske eller utenlandske. SvalSats virksomhet er underlagt konsesjonsplikt og kontroll av Post- og teletilsynet gjennom forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt. Alle søknader og vedtak om SvalSat er åpent tilgjengelige hos norske myndigheter.

Representanten Solhjell spør spesifikt om bruk av data fra SvalSat i Libya. Jeg er ikke kjent med at de påstander han refererer til medfører riktighet. Jeg har også registrert påstander i media om at data fra en konkret italiensk satellitt har vært benyttet i Libya. I dette konkrete tilfellet kan jeg opplyse at data fra den aktuelle satellitten ikke leses ned fra Svalbard. Når det gjelder hvorvidt andre data nedlest fra Svalbard kan ha vært benyttet i Libya så kjenner vi ikke til dette. Dette må sees i sammenheng med at store mengder data som leses ned på Svalbard gjøres allment tilgjengelig etter nedlesning. At data nedlest på Svalbard også kan ha en nytteverdi for militære brukere er i seg selv ikke problematisk i forhold til Svalbardtraktaten.

Norsk politikk har vært, og er, innrettet på en korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og en restriktiv praksis når det gjelder militær virksomhet på Svalbard.