Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:429 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Rv 2 skal bli firefeltsvei på strekningen Kløfta - Kongsvinger, og det har vært mye debatt i Nes kommune knyttet til trasévalg på parsellen Nybakk-Herbergåsen.
Hvor langt har Statens vegvesens planlegging av denne strekningen kommet, og hvilke forsinkelser vil en eventuell omkamp om trasévalg kunne gi?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For de gjenstående strekningene, Slomarka-Herbergåsen i Sør-Odal og Nes kommuner og Herbergåsen-Nybakk i Nes og Ullensaker kommuner, foreligger det vedtatte kommunedelplaner, og det planlegges oppstart på reguleringsplanarbeidene i løpet av våren 2012. En eventuell ny vurdering av trasévalg i Nes kommune vil sannsynligvis medføre behov for ny kommunedelplanprosess med tilhørende konsekvensutredninger både i Nes og i nabokommunene Ullensaker og Sør-Odal. En slik prosess vil bety minst to års utsettelse av oppstart på arbeidet med reguleringsplan.