Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:430 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Private NOR-WAY Bussekspress gir honnørrabatt til personer som har fylt 67 år, mottar uførepensjon i folketrygden, er blinde eller er ektefelle/samboer med og reiser sammen med person som har rett til honnørbillett. Statseide Nettbuss har på TIMEkspressen et rabattsystem som hovedsakelig er knyttet til alder, slik at blant annet uføretrygdede faller utenfor.
Hva er statsrådens syn på rabattordninger knyttet til pensjonister og uføre, og vil statsråden ta initiativ for å få gjeninnført rabattordningen for uføre?

Begrunnelse

De ulike kollektivrabattene varierer fra sted til sted i landet. For eksempel gir Oslos kollektivselskap Ruter rabatt til alle under 20 år, mens Skyss i Bergen regner dem over 16 år som voksne. I tillegg ser vi at en del busselskaper, deriblant det statlig eide selskapet Timeekspressen nå har fjernet rabattordningen som de i mange år har hatt for uføre.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg ønsker å tilrettelegge for at flest mulig får anledning til å reise kollektivt, og stimulerer derfor grupper med svak kjøpekraft til dette. De landsomfattende sosiale rabattordningene gjelder som hovedregel på transportmidler med offentlig støtte. Ordningene omfatter honnørrabatt inkl. uføre, barnerabatt, rabatt for militære- og sivile tjenestepliktige og skole- og studentrabatt. I tillegg har fylkeskommunene ansvar for å gi et tilbud om ungdomskort, noe som gir rett til et ubegrenset antall reiser innen et fylke, normalt for en måned. For ruter uten offentlig støtte vil det være opp til det enkelte selskap å vurdere hvilke rabattordninger selskapene velger å tilby. Dette kan føre til at rabattilbudet på ruter uten offentlig støtte vil variere. Jeg vil likevel understreke det samfunnsansvaret alle aktørene har for at flest mulig kan reise kollektivt.