Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:448 (2011-2012)
Innlevert: 12.12.2011
Sendt: 12.12.2011
Besvart: 16.12.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I Landbruks- og matpolitikken "Velkommen til bords" skriver statsråden at man skal foreta en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen, og komme tilbake til Stortinget om saken.
Når får Stortinget denne meldingen, og kan statsråden garantere at denne kommer i stortingsperioden 2009-2013?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Regjeringen har bestemt at det skal foretas en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen.

Det er en rekke ulike spørsmål som må vurderes, og departementet vil snarlig starte arbeidet med gjennomgangen. Det er et klart mål for meg at resultatet av gjennomgangen kan bli presentert for Stortinget i inneværende stortingsperiode.

Stortinget vil for øvrig bli holdt orientert om planlagte proposisjoner og meldinger i henhold til ordinære rutiner.