Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:433 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 15.12.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden bidra til å sikre et finansieringsgrunnlag for å vise utstillingen "Afghanistan: Landet med den gjemte historien" i Norge?

Begrunnelse

Undertegnede viser til skriftlig spørsmål nr. 1629 (2010-2011) fra Trine Skei Grande til utenriksministeren vedr. bidrag fra regjeringen til at museumsutstillingen ”Afghanistan: Crossroads of the Ancient World” kan vises i Norge. I sitt svar understreket utenriksministeren at han generelt sett er ”enig i at det ville være interessant om en slik utstilling fra Afghanistan kunne gjøres tilgjengelig for et norsk publikum – som et supplement til det bildet nordmenn har av landet”, at ”[d]ersom det kommer en konkret søknad om midler til å få utstillingen til Norge, vil dette måtte vurderes på vanlig måte”, og videre at ”[n]år det gjelder spørsmål som statsgaranti og en eventuell ekstrabevilgning til NTNU, må dette i så fall legges frem for Norsk Kulturråd og Kunnskapsdepartementet.”
Relevante avtaler for å kunne vise utstillingen i Norge er nå klar for å signeres i Kabul 17. desember, men finansieringsgrunnlaget er etter det undertegnede erfarer fortsatt uklart – til tross for positive signaler fra Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen der det blir spurt om jeg vil bidra til å sikre et finansieringsgrunnlag for å vise utstillingen ”Afghanistan: Landet med den gjemte historien ” i Norge?

Jeg er kjent med utstillingen som har vært vist i både London og Stockholm, og er enig i at det vil være interessant om denne utstillingen også hadde kunne vært vist i Norge for å gi nordmenn et utfyllende bilde av Afghanistan. Jeg er også kjent med at NTNU har hatt dialog med afghanske myndigheter for å få utstillingen til Norge.

Når det gjelder finansieringsspørsmålet, er det slik at Kunnskapsdepartementet rammefinansierer universitetene og høyskolene. Det innebærer at det er opp til det enkelte universitet eller høyskole å prioritere bruk av ressursene sine, for på best mulig måte å nå de målene som departementet setter og for å løse samfunnsoppdraget.

På bakgrunn av dette blir det dessverre vanskelig for meg å imøtekomme en forespørsel om ekstra finansiering fra Kunnskapsdepartementet til utstillingen. Dersom NTNU har behov for ytterligere midler for å bringe utstillingen til Norge, må disse i så fall hentes fra eksterne kilder.