Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:435 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Besvart: 21.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm. nr. 308 om E-16 forbi Oppheim i Voss kommune i Hordaland. Planlagt tiltak er kort tunnel som beboere og grunneiere i området oppfatter øker trafikk- og miljøbelastningene på Oppheim.
Hva er ekstrakostnadene ved lang tunnel, hvem har tatt beslutning om kort tunnel, og hvilken utsettelse vil evt. endret beslutning om valg av lang tunnel medføre?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesens anbefaling til Voss kommune var kort tunnel på strekningen mellom Humlabrekke og Oppheim. Kommunestyret i Voss kommune vedtok denne løsningen.

En lang tunnel må få en annen trasé enn kort tunnel for å sikre at denne kan bygges i fjell. Dersom tunnelen skulle gått under Oppheim, ville tunnelen blitt forlenget med 3-5 km pga. stigningen østover. Tilsvarende forlengelse ville blitt ca. 2 km dersom tunnelen i stedet hadde gått nordover. Eksakt trasé for lengre tunnel kan ikke avgjøres på dette stadiet, men merkostnadene ved å bygge en 2-5 km lengre tunnel er anslått til 250-500 mill. kr. Statens vegvesens anbefaling er basert på at kort tunnel og lokale tiltak som skjermer nærmiljøet på Oppheim, er den beste løsningen ut fra en samlet vurdering av kostnader og nytte.

En eventuell forlengelse av tunnelen krever ny kommunedelplanprosess, og det tar vanligvis minimum 2 år.