Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:457 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 13.12.2011
Besvart: 20.12.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Støtter statsråden uttalelsen til sin partileder Navarsete til VG nett om at det er et umoralsk at ledene politikere gjør smørmangelen til et kjempeproblem, og hvis statsråden er enig, hva mener han om Tinegruppens reklamefilm?

Begrunnelse

I debatten som har funnet sted i den siste tiden om smørmangel har Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete utalt til VG nett 08.12.11.

"Jeg synes det er umoralsk at ledene politikere gjør smørmangelen til et kjempeproblem"

Tinegruppen har 15.05.2011 lagt ut en reklamefilm på Youtube under tittelen "Tine smør", der de viser konsekvensene hvis vi skulle bli fri for smør.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Vi er i en situasjon hvor det mangler smør i norske dagligvarebutikker. Årsaken til denne situasjonen er særlig økt etterspørsel, men også lavere produksjon på grunn av dårlig vær.

Myndighetene har grepet inn gjennom å sette ned tollen på smør for å legge bedre til rette for import og ved å suspendere overproduksjonsavgiften innenfor kvotesystemet slik at melkeproduksjonen kan øke inn i 2012.

Jeg mener at Tine har reagert alt for seint i denne saken, og de har heller ikke gitt myndighetene relevant og oppdatert markedsinformasjon tidsnok. Vi snakker derfor først og fremst om at det er utført dårlig faglig og operativt håndverk fra Tines side i dette konkrete tilfellet.

Jeg er enig i det representanten Torgeir Trældal selv uttalte til VG-nett 08.12.11, om at dette selvfølgelig ikke er i nærheten av de største krisene. Jeg er også enig med Liv Signe Navarsete i at norske politikere gjerne kan roe ned smørkritikken og rette øynene mot de virkelige krisene i verden. Tines reklamefilm er, som representanten Trældal selv påpeker, lagt ut flere måneder før smørkrisen ble akutt, og må etter mitt skjønn kunne regnes som en kuriositet i dagens situasjon.

Som Landbruks- og matminister er jeg opptatt av at norske forbrukere skal ha tilgang til de varene de etterspør. Jeg forventer at Tine som markedsregulator nå treffer tiltak for å sikre at vi ikke kommer opp i en slik situasjon igjen.