Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:465 (2011-2012)
Innlevert: 13.12.2011
Sendt: 14.12.2011
Besvart: 19.12.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til svar på Dokument nr. 15:369 (2011-2012). Jeg ba statsråden legge frem en liste over hvilke land som ifølge statsministeren har ført en skattepolitikk med mål om at lavere skatter ville gi økte offentlige inntekter. Finansministeren gir kun USA som eksempel, men statsministeren nevnte at mange land i Europa også har ført en slik politikk.
Kan finansministeren gi en lenger liste med eksempler, eller tok statsministeren munnen for full i sin iver etter å diskreditere politiske motstandere?

Begrunnelse

I sitt innlegg i Stortingets budsjettdebatt 24.11.11 sa statsministeren blant annet:

"Gjeldskrisen i Europa og USA har nok en gang illustrert at de som tror at det går an å øke statens inntekter ved å sette ned skattene, tar feil. I flere land har de håpet at lavere skatter ville gi vekst. Men det de har fått, er gjeld. Jeg vet ikke hvor mange eksempler noen trenger."

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: De klassiske eksemplene på ”dynamisk skattepolitikk” eller ”tilbudssidepolitikk” er USA under Ronald Reagan og Storbritannia under Margareth Thatcher. Statsministeren nevnte i finansdebatten 24. november 2011 USA under George Bush jr. og Italia under Silvio Berlusconi som eksempler på land som har ført en dynamisk skattepolitikk.

I Europa har Irland i de seneste årene vært det fremste eksempelet på et land som har ført en dynamisk skattepolitikk. Irland gjennomførte fra midten av 1980-tallet og fram til tidlig på 2000-tallet betydelige kutt i både personskatten og i selskapsskatten. Mellom 1994 og 2007 var den økonomiske veksten i Irland svært høy, men veksten var i de senere årene usunn. Da omslaget kom i økonomien, ble Irland svært hardt rammet, og statsfinansene ble betydelig svekket. Den lave personbeskatningen førte bl.a. til at om lag halvparten av alle sysselsatte ikke betalte inntektsskatt i 2010, noe det irske finansdepartementet selv mente ikke var bærekraftig. Irland har derfor begynt å øke skattenivået ved å øke skattesatser og utvide skattegrunnlag.

Finansdepartementet sitter ikke på noen fullstendig liste over hvilke land i Europa som har ført en ”dynamisk skattepolitikk”. Dette skyldes bl.a. at det er utfordrende å identifisere hva som er ”dynamisk skattepolitikk”, siden dette krever data både om endringer i politikkparametere (skattesatser) og data om begrunnelsen for endringene (stimulere vekst slik at skatteinntektene øker). Slike data er ressurskrevende å innhente.