Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:506 (2011-2012)
Innlevert: 16.12.2011
Sendt: 19.12.2011
Besvart: 27.12.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Behovet for flere lærere gjør det enda viktigere med fleksible gjennomføringsmodeller for PPU. Det må legges til rette for at personer med relevant utdanning og realkompetanse basert på erfaring fra arbeidslivet, gjennom påbygning med PPU kan kvalifisere seg for skolen.
Hva er status for arbeidet med gjennomgangen av PPU, og vil statsråden bidra til å sikre at PPU kan fungere som et alternativ for personer som ønsker å bli lærere og som har en annen bakgrunn enn bachelor- og mastergrader som opptaksgrunnlag?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker der det blir spurt om status for arbeidet med gjennomgangen av PPU (Praktisk pedagogisk utdanning). Videre spør representanten om jeg vil bidra til å sikre at PPU kan fungere som et alternativ for personer som ønsker å bli lærere og som har en annen bakgrunn enn bachelor- eller mastergrad.

Arbeidet med å utvikle nye forskrifter om rammeplan for PPU og flere andre lærerutdanninger har pågått siden januar 2011 og skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2012 for offentlig høring og politisk behandling.

Jeg er kjent med at utvalgene foreløpig har besluttet å utvikle to ulike forskrifter for PPU. Den ene vil rette seg inn mot undervisning i allmennfag (PPU) og den andre for yrkesfag (PPU-Y). Jeg har bedt rammeplanutvalgene vurdere behovet for opptaksriterier for PPU. Da det faglige utviklingsarbeidet nå er i prosess, synes jeg det er for tidlig å foregripe eventuelle beslutninger om opptaksgrunnlag.