Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:511 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 20.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til statssekretær Kjetil Lunds utsagn om FrPs klimapolitikk i Dagens Næringsliv 16.12.11 side 4 og 5.
Vil statsråden finne frem Dok 8:97 (06-07), og i julehøytiden, med sin beste snekker Andersen stemme, lese dokumentet høyt for statssekretær Lund, slik at klimadebatten fra 2012 blir ført på et bedre grunnlag og med større kunnskap om og for motpartens politiske standpunkt?

Begrunnelse

I DN 16.12.11 sier statssekretær Lund at FrP er imot internasjonal avtale for å kutte CO2-utslipp. I dok8:97 (06-07) fremkommer det derimot at FrP mener arbeid ”med reduksjoner av CO2-utslipp bør være innrettet rundt en global tilnærming med langsiktige, robuste løsninger. Norge bør være en konstruktiv og kritisk medspiller i arbeidet med å utvikle globale miljøavtaler, slik at disse prinsippene blir lagt til grunn internasjonalt.” FrP fremmet sågar dette i forslags form. I samme dokumentet ble FrPs standpunkt rundt Kyoto-avtalen, kvotehandel m.m. forklart. Ved at Lund får kjennskap til FrPs politikk, vil han finne at det han opplever som dobbeltkommunikasjon fra FrP skyldes at han sammenligner våre utsagn med sin feilaktige oppfattelse av FrPs politikk.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Fremskrittspartiet stemte i sin tid i mot at Norge skulle ratifisere Kyoto-avtalen. Etter at FrPs klimapolitikk ble beskrevet i Dok 8: 97 som representanten viser til, la Regjeringen fram en storingsmelding om klimapolitikken i juni 2007. Meldingen la grunnlaget for et bredt klimaforlik i Stortinget som alle partiene kunne stå bak, med unntak av FrP. FrP har dermed valgt å stå alene i klimadebatten.

Når FrP er imot Kyoto-avtalen slik den ble fremforhandlet, men samtidig ønsker å benytte seg av de mekanismene for kvotehandel som ligger i avtalen, er det en dobbeltkommunikasjon slik det framgår av artikkelen i DN 16. desember. Det er først og fremst en utfordring for FrP å fremstille sin politikk på en enhetlig måte.