Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:514 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 20.12.2011
Besvart: 05.01.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren forsikre om at man fra norsk side fortsatt holder trykket oppe internasjonalt for å sikre en verdig og humanitær avvikling av den iranske flyktningleiren Camp Ashraf i Irak?

Begrunnelse

Som utenriksministeren er kjent med planlegger irakiske myndigheter å oppløse Camp Ashraf innen utgangen av året. Situasjonen i leiren er nå preget av stor usikkerhet og redsel for hva som kan skje, dette med massakren 8. april friskt i minnet. Situasjonen er nå ytterligere tilspisset etter betydelig irakisk styrkeoppbygging rundt leiren og enkelte har også tatt seg inn i leiren. Det fryktes nå at et nytt angrep er nært forestående.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som svar på spørsmålet vil jeg vise til mine svar av henholdsvis 5.10.2011 og 8.11.2011 på dine spørsmål av henholdsvis 30.9.2011 og 2.11.2011 om samme sak. I disse redegjorde jeg for at vi på norsk side i kontakt med irakiske myndigheter og FNs representanter kontinuerlig understreker betydningen av en ordnet og humanitær avvikling av Camp Ashraf. Dette vil vi fortsette å gjøre inntil det er funnet en permanent løsning på beboernes problem.

Et ’Memorandum of Understanding’ (MoU) som ble undertegnet den 25. desember 2012 mellom FN og Irak representerer en vesentlig fremdrift i saken. Den innebærer midlertidig flytting av beboerne til Camp Liberty like ved den internasjonale flyplassen i Bagdad, hvor FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) vil være i stand til å behandle asylsøknadene fra beboerne og avgjøre deres status. Dette er viktig for eventuell hjemsending eller gjenbosetting.

Norge støtter fullt opp om nevnte MoU, og vil spesielt peke på det positive ved at irakiske myndigheter har bekreftet sitt ansvar for beboernes sikkerhet, har tillatt FN-observatører døgnet rundt, og har utsatt fristen for stenging av leiren for å gi tid til gjennomføring av en prosess for en ordnet og humanitær avvikling av Camp Ashraf. Det er nå viktig at beboerne og deres ledere også støtter opp om en slik prosess, og respekterer betingelsene i den undertegnede MoU.

Jeg kan for øvrig nevne at den ene beboeren i leiren som hadde norsk statsborgerskap, med hjelp fra vår ambassade, returnerte til Norge i midten av desember.