Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:516 (2011-2012)
Innlevert: 19.12.2011
Sendt: 20.12.2011
Besvart: 27.12.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva er årsaken til denne forskjellsbehandlingen, og vil statsråden sikre likebehandling av elever på toppidrettsgymnas og idrettslinjer hva gjelder utstyrsstipend?

Begrunnelse

Elever på toppidrettsgymnas kombinerer en satsning på sitt idrettstalent med videregående utdanning. I dag får disse elevene kun tilkjent stipend på samme måte som elever på studiespesialiserende linje, mens elever på idrettslinje har mulighet til å få ekstra utstyrsstipend.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter gjeldende regler er det utdanningsprogrammet elevene går på som er utgangspunktet for sats for utstyrsstipend i videregående opplæring. Målet er at stipendet best mulig skal dekke de nødvendige utstyrsutgiftene elevene har.

Kunnskapsdepartementet fikk våren 2009 gjennomført en kartlegging i regi av Econ Pöyry av hvorvidt det er samsvar mellom satsen for utstyrsstipendet på de ulike utdanningsprogrammene, og de individuelle kostnadene til utstyr som elevene som går på disse programmene faktisk har.

Generelt viser kartleggingen at elevenes utgifter til dels kan variere fra sted til sted og fra skole til skole.

I kartleggingen konkluderes det med at utstyrsbehovet for de som går på utdanningsprogram Idrettsfag er betraktelig større enn de som går på utdanningsprogram Studiespesialisering med særskilt tilrettelegging for toppidrett. Mens elever på førstnevnte utdanningsprogram alle har store utstyrsbehov knyttet til friluftsliv i tillegg til et bredt spekter av idretter de alle skal gjennom, har elevene som velger toppidrett innen studiespesialisering ingen utstyrskrav annet enn til den idretten de er aktive utøvere i. I kartleggingen vises det videre til at noen idretter er kostbare å drive med, men at utgiftsbehovet ikke er en følge av skolens krav.

En økning av satsene for utstyrsstipend eller en flytting av utdanningsprogram mellom de ulike satsene, er et budsjettspørsmål som må vurderes opp mot andre satsinger i de årlige statsbudsjettene.