Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:519 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 03.01.2012 av justisminister Grete Faremo

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Mener statsråden det er akseptabelt å sende prøver for analyse til Sverige, i stede for å benytte seg av Gena som er et offentlig godkjent laboratorium?

Begrunnelse

I forbindelse med etterforsking av overfallsvoldtekter i Oslo så har analysefirma Gena tilbudt gratis å DNA-teste på ny prøver som har gitt svake eller negative resultater ved RMI. Dette er praksis i andre land, blant andre Storbritannia, som har gode erfaringer med at et annet laboratorium får bedre resultater enn det første. Nå har Gena fått avslag fra politiet på sitt tilbud, med den begrunnelse at hvis det er aktuelt å foreta en ny analyse, vil en benytte seg av SLK (Statens Kriminaltekniske Laboratorium) i Sverige for "second opinion".

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I Norge har vi høy faglig og erfaren ekspertise i kriminalteknikk og forensisk vitenskap ved Folkehelseinstituttet og Kripos, som begge er underlagt offentlig styring og kontroll. Ved behov for særskilt kompetanse, og dette innehas av virksomheter med lang og bred erfaring på feltet, både kan og har påtalemyndigheten benyttet seg av dette, som ved for eksempel Statens kriminaltekniske laboratorium (SKL) under Rikspolisen i Sverige.