Skriftlig spørsmål fra Mette Hanekamhaug (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:524 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 06.01.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Mette Hanekamhaug (FrP)

Spørsmål

Mette Hanekamhaug (FrP): Statens Lånekasse har innført en fleksibel ordning med sykestipend for de som ble berørt av katastrofen den 22.juli 2011. Denne er dessverre bare midlertidig. Samtidig er det dessverre slik at mord, grov vold og voldtekt er en del av den norske hverdagen, og de som blir utsatt for dette bør ha krav på hjelp også etter dette skoleåret.
Vil statsråden se på mulighetene for å gjøre ordningen med gradert sykestipend permanent, og samtidig gjøre det gjeldende for alle som har behov for denne ordningen?

Begrunnelse

Statens Lånekasse fortjener ros for raskt å ha innført en fleksibel ordning med sykestipend for de som ble berørt av katastrofen den 22.juli 2011. En tragedie av et slikt omfang krever rask reaksjon, og ofrene har krav på best mulig hjelp og fleksibel behandling både fra Lånekassen og andre institusjoner. Vi er derfor meget glad for at denne ordningen er kommet på plass.
Slik det fremkommer av kunngjøringen på Lånekassens hjemmeside så er dette dessverre kun en midlertidig ordning. ”Innføringen av gradert sykestipend skal bidra til at overlevende og andre berørte av hendelsene 22. juli kan opprettholde en normal tilværelse og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Endringen gjelder fra 15. august 2011 for studieåret 2011–2012, og er for alle studenter.”
Tragedien i Oslo sentrum og på Utøya den 22.juli er unik i norsk historie. Omfanget av terroraksjonen er nesten ufattelig, og de ofrene for denne hendelsen fortjener og har krav på. Men samtidig er det viktig å huske på alle de andre ofrene for grov vold, drap og voldtekt i det norske samfunnet. Mange flere enn vi liker å tenke på blir utsatt for slike hendelser, eller har barn som er blitt utsatt for slikt. De som er blitt ofre for slike tragedier bør ha krav på hjelp, ikke bare nå som en følge av den midlertidige ordningen, men også i fremtiden.
Vi må dessverre anta at behovet for hjelp til å takle studiene også etter skoleåret 2011-2012 vil være reelt både for de som ble rammet den 22. juli og for andre unge som har opplevd grov vold og annen kriminalitet etter sommeren 2011. Det er heller ingen grunn til å anta at det ikke vil være flere unge som blir utsatt for grov vold, voldtekt eller sitter igjen som etterlatte etter å ha mistet søsken eller foreldre etter at skoleåret 2011-2012. Derfor bør denne ordningen gjøres permanent.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Mange av de som er berørte av terrorangrepene 22. juli 2011 er elever og studenter. Jeg er opptatt av å ta vare på både de som er berørte, og andre elever og studenter som opplever kriser i livet som gjør at de ikke er i stand til å studere som planlagt. Regjeringen foreslo derfor i Prop. 24 S (2011–2012) at det skulle innføres en ordning med gradert sykestipend i 2011-2012 for elever og studenter som er minst 50 prosent studieuføre på grunn av sykdom.

Jeg er opptatt av likebehandling av elever og studenter, og endringen i sykestipendordningen gjelder derfor for alle elever og studenter som blir minst 50 prosent sykmeldte, uansett årsaken til helseproblemene.

Endringen i sykestipendordningen ble gjennomført raskt, og utenom de ordinære beslutningsprosesser slike endringer normalt er underlagt. Kunnskapsdepartementet kommer til å gjøre nærmere vurderinger av ordningen, og eventuelle forslag til videreføring vil bli behandlet i ordinære prosesser.