Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:544 (2011-2012)
Innlevert: 20.12.2011
Sendt: 28.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilken ressursbruk som er i bruk for å overvåke verningen av Svarthalespove, og mener statsråden at dette er en riktig bruk av skattepengene til folk flest?

Begrunnelse

For 2011-05-20 nr 524 Forskrift om svarthalespove (Limosa limosa) som prioritert art. Dette har skapt store konsekvenser for bønder på Jæren. Jeg er også gjort kjent med at direktoratet for naturforvaltning bruker ressurser for å overvåke svarthalespoven.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Tap av arter er et globalt problem, og Regjeringen fører en aktiv politikk for å hindre at arter går tapt i Norge. Ett av virkemidlene er å utpeke arter som prioriterte etter naturmangfoldloven § 23.

Forskrift om svarthalespove som prioritert art ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011. Formålet med forskriften er å ivareta svarthalespove i samsvar med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven. Svarthalespove er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2010. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter forskriften om svarthalespove som prioritert art. Jeg forutsetter at fylkesmannen som forvaltningsmyndighet bruker tilgjengelige ressurser i nødvendig utstrekning for å sikre at forskriften blir fulgt opp. En del av oppfølgingen innebærer å bruke ressurser på årlig overvåking og kartlegging av bestanden av svarthalespove, for å fastslå mest mulig nøyaktig hvor fuglene hekker. Kunnskap om dette skal formidles til berørte grunneiere og gjør det mulig å overholde forskriftens bestemmelser. Dette igjen bidrar til å sikre arten i norsk natur.