Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:533 (2011-2012)
Innlevert: 21.12.2011
Sendt: 21.12.2011
Besvart: 05.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm nr 1916 2010-2011. Statsråden opplyser at Kværner (Aker Solutions) er ansvarlig for å rydde opp i restene etter Toftestallen bølgekraftanlegg, samt for evt. forurensning som restene kan forårsake. Øygarden kommune er tvilende til om dette er mulig og viser til at Norwawe som bygde kraftverket er konkurs. I dag blir utbyggere pålagt rydding i konsesjon.
Vil statsråden på bakgrunn av at Toftestallen er et pionerprosjekt bistå Øygarden kommune med å få gjennomført nødvendig opprydning i området?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Toftestallen var i sin tid et viktig pioneranlegg som bidro til viktig læring om produksjon av fornybar energi og problemstillinger knyttet til dette. Jeg verdsetter dette høyt, og ser med glede at aktører våger å satse på prosjekter som bringer oss nærmere et mindre forurensende samfunn. Toftestallen overlevde ikke som energiprodusent, men som kilde til kunnskap er den betydningsfull.

Det er kommunens ansvar å vurdere om restene av anlegget medfører fare for forurensning og om restene er å anse som avfall som er skjemmende. Dersom kommunen anser det for å være fare for forurensning eller skjemmende avfall, kan de pålegge tiltakshaver å rydde opp. Dersom dette av ulike årsaker ikke er mulig, slik representanten Sorteviks spørsmål antyder, er det opp til kommunen om de ønsker selv å rydde opp.

Statlige miljøvernmyndigheter bidrar i enkelte tilfeller der grunn eller sjøbunn er forurenset av miljøgifter og der det ikke er mulig å finne en ansvarlig. Etter hva jeg forstår er det i liten grad miljøforgiftning, men skjemmende forsøpling, som er bakgrunnen for opprydningsbehovet ved Toftestallen.

Det er derfor ikke grunnlag for et initiativ fra min side i denne saken.