Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:535 (2011-2012)
Innlevert: 21.12.2011
Sendt: 22.12.2011
Besvart: 06.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I utgangspunktet skal bilberging dekkes av den enkelte sjåføren, men vi hører stadig om utenlandske vogntog som ikke har penger til å betale for dette, men på grunn av at veien må åpnes så pålegger politiet bergingsbilene å flytte den/de forulykkede vogntogene.
Hvem betaler i så tilfelle disse utgiftene, og i tilfelle det er staten hvor stort er dette beløpet beregnet å være totalt, og hvilke rutiner har man for å sikre seg at staten får tilbakebetalt disse pengene, og eventuelt hvor stort er dette problemet?

Begrunnelse

Som kjent ser man en stadig større andel av utenlandske vogntog på norske veier og svært mange av disse er lite egnet på norske vinterveier og kanskje spesielt på en del av fjellovergangene. Allikevel prøver mange seg på å komme over fjellet og ofte får mange problemer og trenger hjelp av bergingsbil for å komme løs.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen og Politiet har etter vegtrafikkloven § 37 første ledd bokstav b) myndighet til å kreve fjernet eller om nødvendig fjerne kjøretøy som er til hinder for trafikken, snøbrøyting eller annet arbeid på veg. Hjemmelen er gitt for å sikre en effektiv trafikkavvikling, og intensjonen er at Statens vegvesen og politiet skal bruke denne hjemmelen i samspill.

Dersom eieren ikke selv sørger for at kjøretøyet blir fjernet, bestiller vegvesenet eller politiet fjerning. Eier av kjøretøyet er ansvarlig for å dekke kostnadene til fjerning og eventuelt forvaring uansett hvem som rekvirerer fjerning, men den som har bestilt fjerning har et medansvar overfor bergingsfirmaet.

For å sikre at bergingsutgiftene blir betalt av eier, har Statens vegvesen tilbakeholdsrett i kjøretøy og last frem til bergingsutgiftene er betalt av eier/fører, eventuelt oppdragsgiver.

Undersøkelser Vegdirektoratet har gjort, tyder på at det så langt har vært svært få tilfeller der vegvesenet har forskuttert utgifter til bergingsselskap for å rydde vegen. Vegdirektoratet har imidlertid fått opplyst at fjerningsbestemmelsen har hatt en effekt som et ris bak speilet, slik at førerne selv sørger for fjerning.