Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:542 (2011-2012)
Innlevert: 23.12.2011
Sendt: 27.12.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 13.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I valgkampen var statsministeren klar på at man nå hadde funnet løsningen for E6 gjennom Åkersvika. I ettertid avslører både treg saksgang og offentlig debatt at det imidlertid ikke er så enkelt. Saken har nå ligget rekordlenge i Miljøverndepartementet og HA skriver den 10.12. at saken fortsatt ligger det fordi Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet skal sende et felles brev til Lovavdelingen i Justisdepartementet innen svært kort tid.
Er brevet sendt slik at saken kan få sin avklaring?

Begrunnelse

E6 gjennom Åkersvika har skapt mye debatt og usikkerhet. Et samlet politisk miljø og også de lokale miljøvernorganisasjoner i Hedmark ønsker utvidelse langs eksisterende trase. Statsministerens "avklaring" i valgkampen var derfor viktig. Når det nå viser seg at det allikevel ikke er noen avklaring, så vil mange føle at dette minner om et narrespill. Det spekuleres sågar i at fortsatt 2-feltsveg gjennom Åkersvika kan være "løsningen". 2-feltsveg løser ingenting og vil skape en flaskehals og opprettholde ulykkespotensielet på en allerede utsatt strekning. Alternative traseer vil igjen skape mange konflikter. Regjeringens somling er uakseptabel i lys av statsministeren klare uttalelser i valgkampen. Dersom det er slik at Justisdepartementets lovavdeling er sentral i forhold til avklaringen, burde det ha vært sagt i valgkampen og det er i hvert fall ingen unnskyldninger for ikke å få saken over til dem umiddelbart.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det jeg og regjeringen gikk ut med i månedsskiftet august/september 2011 var at regjeringen i arbeidet med ny trasé for E6 utenfor Hamar hadde lagt til side alternativ B, fordi det innebærer for store ulemper for folk som bor i Ridabu.

Spørsmålet om alternativ A kan gjennomføres innenfor rammen av naturmangfoldloven skal vurderes av Lovavdelingen i Justisdepartementet. Kommunedelplanen og konsekvensutredningen har i tillegg til alternativ A og B et 0-alternativ, som i utgangspunktet er et referansealternativ uten tiltak. Lovavdelingen skal også vurdere om et bearbeidet 0-alternativ, kalt 0+, kan gjennomføres innenfor rammen av naturmangfoldloven.

Saken er komplisert, og det har vært samarbeidet med Samferdselsdepartementet for å sammenfatte problemstillingen og få en presis bestilling til Lovavdelingen. I dette har det også vært gjort en jobb i forhold til referansealternativet.

Jeg kan for øvrig opplyse om at brevet vil bli sendt Lovavdelingen i Justisdepartementet en av de nærmeste dagene.