Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:562 (2011-2012)
Innlevert: 05.01.2012
Sendt: 05.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I forbindelse med Forsvarssjefens Militærfagelige råd så skal Troms militære sykehus (TMS) avvikles. 3. januar var det et møte på Setermoen med berørte aktører om TMS med bl.a. statssekretær Roger Ingebrigtsen til stede og statsråden slo fast at TMS skal beholdes og styrkes bl.a. med nytt bygg.
Kan statsråden bekrefte at dette er regjeringen standpunkt og at TSM i fremtiden vil bestå og styrkes?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Troms militære sykehus (TMS) tilbyr i hovedsak poliklinisk spesialisthelsetjeneste rettet mot sivilbefolkningen, primært i Indre Troms, og er et viktig supplement til den øvrige spesialisthelsetjenesten i regionen. Spesialisthelsetjenesten ved TMS er, i tråd med lov om spesialisthelsetjenester, faglig underlagt Helse Nord og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Helse Nord og UNN er arbeidsgiver for de tilreisende spesialistene.

Forsvaret har vært eier og ansvarlig for bygg og drift, herunder sykepleiere, ledelse og støtte. Samlokalisert med TMS er også sykestue, legekontor og tannklinikk for Setermoen garnison samt interkommunal legevakt for Lavangen, Bardu, Salangen og Målselv. Roller, ansvar og kostnader mellom aktørene knyttet til tilbudet ved TMS skal nå klargjøres og ansvarsplasseres i tråd med samhandlingsreformen. Forsvarets ansvar og kostnader skal forutsetningsvis kun være relatert til garnisonshelsetjenester. Samtidig må det etableres avtaler som sikrer synergier for de ulike aktørene.

Bardu kommune har tatt et viktig initiativ til samarbeid mellom alle relevante aktører i regionen for å etablere et nytt medisinsk senter i Indre Troms, både som følge av samhandlingsreformen og at bygningsmassen ved TMS ikke er tilpasset dagens behov. Forsvaret skal bidra aktivt inn i dette samarbeidet og de mulighetene som der åpner seg. Forsvaret har fått føringer om at så mye som mulig av garnisonshelsetjenesten i regionen skal søkes samlokalisert med et nytt medisinsk senter. Innen 1.mars 2012 skal Forsvaret, Helse Nord, berørte kommuner og fylkeskommunen legge frem et innledende forslag til hva de enkelte aktører kan tenkes å legge inn av tjenester ved et slikt senter.

Jeg har store forventninger til et positivt fremtidig samarbeid i regionen for å sikre en optimal utnyttelse av de samlede helseressursene.