Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:571 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 06.01.2012
Besvart: 13.01.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I år er det 70 år siden "det norske holocaust" hvor 766 norske jøder ble drept eller omkom som følge av nazistenes utryddelsespolitikk. Det er dokumentert at deler av det norske statsapparatet bidro til at dette kunne skje. Likevel har det aldri kommet noen beklagelse fra øverste offisielle hold.
Vil statsministeren benytte dette markeringsåret til å gi en slik beklagelse?

Begrunnelse

I år er det 70 år siden norgeshistoriens største krigsforbrytelse fant sted. 766 norske jøder ble drept eller omkom som følge av nazistenes utryddelsespolitikk. Til tross for at det norske statsapparatets bidrag i dette har blitt tydelig dokumentert gjennom årene som har gått, har det aldri blitt gitt noen unnskyldning til jødene fra øverste hold. Jeg mener det er på høy tid at det kommer en offisiell beklagelse.
Den største gruppen av norske jøder ble deportert fra Oslo 26. november 1942. 532 personer ble fraktet med skipet M/S Donau til Stettin i Tyskland. Her ble de lastet over i tog som tok dem til Auschwitz. 346 kvinner, barn og eldre ble drept i gasskammer ved ankomst. Resten ble satt i slavearbeid. Kun 9 av disse overlevde krigen.
Enheter og personell fra det nazistiske Statspolitiet, Germanske SS og fra det ordinære norske politi var ansvarlig for arrestasjon og transport av personer med «J» i passet til Akershuskaia der M/S Donau lå. Også andre deler av det norske statsapparatet bidro til den prosessen som endte med deportasjon og tilintetgjørelse av en stor del av de norske jøder: registrering, inndragning av eiendom og transport. Først på Akershuskaia overtok tyske mannskaper kommandoen over fangene. Gjennom denne innsatsen ble deler av det norske statsapparatet involvert i Holocaust.
Flere har den senere tid tatt til orde for at det gis en offisiell beklagelse fra øverste hold. Aslak Nore sier det slik i en kommentar i VG:

"26. november 2012 er det 70 år siden «Donau» forlot Oslo. Jødene er i dag en av Norges best integrerte, men mest sårbare minoriteter. Jødiske barn plages i Osloskolen.
En unnskyldning til norske jøder er ikke fortid. Det er også nåtid."

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Jeg har i lang tid vært opptatt av den skjebnen jødene led under annen verdenskrig, og var derfor en av pådriverne for opprettelsen av Senter for studier av Holocaust og livssynsminioriteter. Dette er blant annet bakgrunnen for at jeg for en tid tilbake takket ja til å holde hovedtalen på den internasjonale Holocaustdagen den 27. januar 2012 på Akershuskaien. Jeg vil i denne talen blant annet snakke om situasjonen for norske jøder under 2. verdenskrig.