Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:582 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Besvart: 17.01.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Klassekampen har 09.01.12 en artikkel om kantinedrift ved den svenske basen i Mazar-e-sharif. Det hevdes det at også den norske basen samme sted i en periode brukte det sveitsiske Supreme. I så fall er det svært bekymringsfullt hvis dette selskapet benyttet samme metoder hos oss som de har hos svenskene: Jeg tillater meg derfor å spørre statsråden hva som er fakta og om Supreme, den tiden de har arbeidet for den norske basen, benyttet avtaler som ligger langt unna det vi til vanlig aksepterer?

Begrunnelse

Jeg forventer at statsråden kan bekrefte at det ikke på noe tidspunkt har vært folk ansatt i et selskap som leverte tjenester til oss som ble behandlet slik de er blitt i den svenske basen. Skulle det mot alle odds likevel ha skjedd, ber jeg statsråden redegjøre for hva som er status i dag og hvordan man kan rette opp forholdet til dem som ble behandlet på en uakseptabel måte tidligere.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Forsvaret har kartlagt forholdene rundt kantinedrift i Afghanistan, herunder hvorvidt ansatte i det sveitsiske selskapet Supreme, som har arbeidet i den norske leiren i Mazar-e Sharif, har hatt uakseptable arbeidsforhold.

Fra 2005 ble norsk personell i Mazar-e Sharif (Camp Nidaros/Camp Marmal) forpleid i den tysk-drevne leiren, hvor Supreme var kontraktør under tysk administrasjon. Grunnet hensyn til matsikkerhet ble det i perioden september 2006 – august 2007 opprettet et norsk kjøkken med norsk personell. I denne perioden var Supreme kun leverandør av råvarer, mens driften (tilbereding og servering) ble utført av norsk personell.

I perioden fra august 2007 frem til terminering av kontrakten med Supreme i september 2009 ble norsk cateringpersonell i Mazar-e Sharif erstattet av innleid personell fra Supreme. I kontrakten med Supreme fremgikk det at kjøkkenpersonellet ikke skulle være lokale pga. hygieniske og sikkerhetsmessige krav. Kontrakten satte også eksplisitte krav til at kontraktøren skulle behandle sine ansatte med respekt, verdighet og på en rettferdig måte. Forsvaret har foretatt stedlig forvaltningskontroll med fokus på matsikkerhet, kvalitet og kontraktsvilkår. Når det gjelder Meymaneh var det i den aktuelle perioden norsk kjøkken med norsk og finsk personell.

Forsvarets avtale med Supreme ble i september 2009 erstattet med en ny avtale med Sodexo. Kontrakten med Sodexo ble fremforhandlet og administreres av NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA). Avtalen har innarbeidet strenge krav hva angår kontraktørens forhold til og behandling av sine ansatte, deriblant krav til arbeidslovsbestemmelser, leveforhold, bruk av arbeidskontrakt og bruk av godkjente lisensierte rekrutteringsbyråer. Det er NAMSA som er ansvarlig for å følge opp med etterlevelse av arbeidsforholdene med kontraktøren.

Det er viktig at alt personell har gode og ryddige arbeidsforhold, og blir behandlet på en profesjonell og respektfull måte.